شلوار حصیری رویال (کد 2024)

راهنمای انتخاب محصول حتما مطالعه کنید.
راهنمای انتخاب سایز محصول
3
انتخاب سایز:
انتخاب رنگ:
 • تعداد :
 • قیمت : 678,000 تومان
 • سایز 36 (نخودی)
  دور کمر 62/ دور کمر باکش 82/ دور باسن 106/ دور ران 62/ فاق 36/ قد 88/ دمپا 30
 • سایز 38 (نخودی)
  دور کمر 64/ دور کمر باکش 84/ دور باسن 108/ دور ران 64/ فاق 37/ قد 88/ دمپا 32
 • سایز 40 (نخودی)
  دور کمر 66/ دور کمر باکش 86/ دور باسن 110/ دور ران 66/ فاق 37/ قد 88/ دمپا 32
 • سایز 42 (نخودی)
  دور کمر 68/ دور کمر باکش 88/ دور باسن 114/ دور ران 68/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 34
 • سایز 44 (نخودی)
  دور کمر 70/ دور کمر باکش 90/ دور باسن 114/ دور ران 70/ فاق 39/ قد 88/ دمپا 34
 • سایز 36 (سبز)
  دور کمر 60/ دور کمر باکش 80/ دور باسن 104/ دور ران 62/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 30
 • سایز 38 (سبز)
  دور کمر 62/ دور کمر باکش 82/ دور باسن 106/ دور ران 64/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 32
 • سایز 40 (سبز)
  دور کمر 64/ دور کمر باکش 84/ دور باسن 108/ دور ران 66/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 34
 • سایز 42 (سبز)
  دور کمر 66/ دور کمر باکش 86/ دور باسن 112/ دور ران 68/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 34
 • سایز 44 (سبز)
  دور کمر 68/ دور کمر باکش 88/ دور باسن 116/ دور ران 70/ فاق 39/ قد 88/ دمپا 36
 • سایز 36 (مشکی)
  دور کمر 56/ دور کمر باکش 76/ دور باسن 100/ دور ران 58/ فاق 35/ قد 86/ دمپا 32
 • سایز 38 (مشکی)
  دور کمر 58/ دور کمر باکش 78/ دور باسن 104/ دور ران 60/ فاق 36/ قد 86/ دمپا 34
 • سایز 40 (مشکی)
  دور کمر 60/ دور کمر باکش 80/ دور باسن 106/ دور ران 60/ فاق 36/ قد 86/ دمپا 34
 • سایز 42 (مشکی)
  دور کمر 62/ دور کمر باکش 82/ دور باسن 110/ دور ران 62/ فاق 37/ قد 86/ دمپا 36
 • سایز 44 (مشکی)
  دور کمر 64/ دور کمر باکش 84/ دور باسن 112/ دور ران 66/ فاق 38/ قد 86/ دمپا 38
 • سایز 36 (استخونی)
  دور کمر 60/ دور کمر باکش 80/ دور باسن 104/ دور ران 64/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 30
 • سایز 38 (استخونی)
  دور کمر 62/ دور کمر باکش 82/ دور باسن 106/ دور ران 64/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 32
 • سایز 40 (استخونی)
  دور کمر 64/ دور کمر باکش 84/ دور باسن 108/ دور ران 66/ فاق 38/ قد 88/ دمپا 32
 • سایز 42 (استخونی)
  دور کمر 66/ دور کمر باکش 86/ دور باسن 110/ دور ران 68/ فاق 39/ قد 88/ دمپا 32
 • سایز 44 (استخونی)
  دور کمر 70/ دور کمر باکش 90/ دور باسن 114/ دور ران 70/ فاق 40/ قد 88/ دمپا 34
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود به حساب کاربری