شلوارهای مام فیت

به چه شلوارهایی مام فیت گفته میشود؟ شلوارهای مام فیت یکی از سبک شلوار های قدیمی میباشد که با روحیه مجدد و تازه نفس به بازار مد بازگشته است و در دل طرفدارانش های جای خودت تثبیت کرده است که به نو به خو...

ادامه مطلب