شلوارهای لگ

شلوارهای لگ با تجربه کمتر از یک صده در راه مد، یکی قدیمی های این صعنت حساب می آید.به طوری که انواع این شلوار ها را اکثر بانوان با کارایی های متفاوت مورد استفاده قرار میدهند.شلوار های لگ و یا همان استر...

ادامه مطلب