لباس های زمستانه

زمستانه زمستون نزدیکه …. از رگ گردن بهت نزدیک تره…!خودتو واسه به استقبالش رفتن آماده کردی؟؟؟ اصلا میدونی چی باید واسه اومدنش بپوشی؟ نگران نباش من اینجا کنارت هستم تا کمکت کنم بهترین انتخاب داشته باش...

ادامه مطلب